Sosyal Alar

 

Snavlar

 
Gemi Snav Sorular ve Cevaplar
Snav Sonular

Bilgi Kesi

 
MOTOSKLET EHLYET
OTOMOBL EHLYET
KAMYON / EKC
OTOBS EHLYET
TIR/RMORK

Foto Galeri

 
ARALARIMIZ
DERSLKLER
DREKSYON ETM
DAR BRO

Üye Girişi

 
Kullanıcı Adı

ParolaParolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

Çevrimiçi Kullanıcılar

 
· Çevrimiçi Ziyaretçiler: 2

· Çevrimiçi Üyeler: 0

· Toplam Üye Sayısı: 2
· En Yeni Üye: kurtulus

KAMYON/ÇEKİCİ

D ÇEK�C� EHL�YET� �LE �LG�L� B�L�NMES� GEREKENLER

- 29 May�s 2013 Tarihli M.E.B. l��� Özel M.T.S.K.Yönetmeli�ine göre D s�n�f� ehliyet alabilmek için en az ilkokul mezunu olup,22 ya��n� bitirip 23 ya��ndan gün alm�� olmak gerekir.

- Ba�ka bir s�n�f ehliyeti olanlar D s�n�f� ehliyet ba�vurular�nda teorik derslere devam etmezler ve teorik s�nava girmezler.

- �lk kez ehliyet ba�vurusunda bulunanlar,Trafik ve Çevre Bilgisi,�lk Yard�m Bilgisi ve Araç Tekni�i Bilgisi derslerine devam ederler ve ana sayfam�zda bulunan s�nav takvimine göre teorik s�nava girerler.Bu s�navda kursiyerler belirtilen derslerden toplam 50 soruyu 1 saatte çözerler,ba�ar�l� olmak için en az 35 do�ru yap�p 100 üzerinden 70 almak gerekir.S�navlara cep telefonu , hesaplama haberle�me gibi cihazlar�n götürülmesi kesinlikle yasakt�r,S�navdan 1-2 gün öncesinde kursumuzdan s�nav giri� belgenizi almal�s�n�z ve nüfus cüzdan� veya ehliyetinizi yan�n�zda bulundurunuz.

- Teorik s�navdan ba�ar�l� olman�z halinde ana sayfada belirtilen tarihte uygulama direksiyon s�nav�na girecek bu s�nav� da ba�arman�z halinde,s�navdan yakla��k 4 gün sonra dosyan�z� kursumuzdan alabilirsiniz,unutmay�n�z ki direksiyon s�nav�n� geçtikten sonra 2 y�l içinde ehliyetinizi almad���n�z taktirde dosyan�z iptal olacakt�r.

- D Çekici ehliyeti alanlar,çekici,kamyon,otomobil,minibüs,kamyonet ve lastik tekerlekli traktör kullanabilirler.

7,983,378 Tekil Ziyaretçi